Novinky

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

                                                Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zelena domácnostiam
 
    Klient, ktorý sa rozhodne pre vykurovanie svojej domácnosti využitím obnoviteľných zdrojov energie, má možnosť požiadať o finančnú podporu formou dotácie od štátu.
 
 
   Dotácie na podporu domácností sú realizované cez projekt Zelená domácnostiam.
 
   Daný projekt je národným projektom podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch, ktorý je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a riadený Ministerstvom životného prostredia SR. Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.
 
   Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zvýšenie využívania OZE v rodinných domoch a s tým súvisiace znižovanie skleníkových plynov.
 
 
   V projekte Zelená domácnostiam sú podporované malé zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltické panely a veterné turbíny) a tepla (slnečné kolektory, kotli na biomasu, tepelné čerpadlá) v rodinných domoch pomocou OZE.
 
   Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.
 
Bližšie informácie o projekte Zelená domácnostiam ako aj podporované produkty nájdete www.zelenadomacnostiam.sk
ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM
 

Služby

naša ponuka služieb pre využitie alternatívnej energie

Produkty

výber zo širokého spektra kvalitných produktov